Metin Feyzioğlu
Haber Arşivi

ELEŞTIRSEK DE AIHM KARARI BAĞLAYICIDIR


ELEŞTIRSEK DE AIHM KARARI BAĞLAYICIDIRELEŞTIRSEK DE AIHM KARARI BAĞLAYICIDIR
Son Tweetler
Facebook
Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar, asla ve asla yorulmazlar.
Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını itiyat haline getiren milletler; önce haysiyetlerini, sonra istikballerini daha sonra da hürriyetlerini yitirmeye mahkumdurlar.