Metin Feyzioğlu
29.09.2019 - FEYZİOĞLU'NDAN YARGI REFORMU TASLAĞI AÇIKLAMASI: 1 AĞUSTOS KAYITLILAR SINAVA TABİİ OLACAK
Son Tweetler
Facebook
Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar, asla ve asla yorulmazlar.
Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını itiyat haline getiren milletler; önce haysiyetlerini, sonra istikballerini daha sonra da hürriyetlerini yitirmeye mahkumdurlar.