Metin Feyzioğlu
20.08.2019 - TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI BİZİM TV RÖPORTAJI
Son Tweetler
Facebook
Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar, asla ve asla yorulmazlar.
Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını itiyat haline getiren milletler; önce haysiyetlerini, sonra istikballerini daha sonra da hürriyetlerini yitirmeye mahkumdurlar.