Metin Feyzioğlu
Haber Arşivi

YARGI GÜVENCESİNE BÜYÜK ZARAR VERİR


YARGI GÜVENCESİNE BÜYÜK ZARAR VERİRYARGI GÜVENCESİNE BÜYÜK ZARAR VERİR
Son Tweetler
Facebook
Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar, asla ve asla yorulmazlar.
Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını itiyat haline getiren milletler; önce haysiyetlerini, sonra istikballerini daha sonra da hürriyetlerini yitirmeye mahkumdurlar.