Metin Feyzioğlu
Haber Arşivi

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ: "İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN İMZANIN ÇEKİLMESİ HUKUKA AYKIRIDIR"


TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ:
Son Tweetler
Facebook
Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar, asla ve asla yorulmazlar.
Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını itiyat haline getiren milletler; önce haysiyetlerini, sonra istikballerini daha sonra da hürriyetlerini yitirmeye mahkumdurlar.