Metin Feyzioğlu
Haber Arşivi

TBB DAVA AÇTI, HEKİMLERE AVUKAT SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜ GELDİ


TBB DAVA AÇTI, HEKİMLERE AVUKAT SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜ GELDİ
Son Tweetler
Facebook
Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar, asla ve asla yorulmazlar.
Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını itiyat haline getiren milletler; önce haysiyetlerini, sonra istikballerini daha sonra da hürriyetlerini yitirmeye mahkumdurlar.